De hemel werd rood en purper. Ik zag aalscholvers en futen. Ik kende ze van prentjes van school. Ik roeide stil over het donkere water, verwonderd over zoveel vogels die ik nog nooit in het echt had gezien. Aan mijn linkerzijde zag ik op de oever een nieuwe wijk met allemaal witte huizen, allemaal identiek. Dat moet de sociale woonwijk van Malem zijn geweest, weet ik nu. In Gent woonden socialistische werkmensen. Hun krottenwijken werden in de jaren vijftig allemaal afgebroken en ze kregen van de stad een nieuwe woonst, waarin ze eindelijk allemaal gelukkig gingen worden.Karolien was gestopt met staren naar de zon en keek in de richting van de blinkende nieuwe huizen, er stond zelfs een kerkje.

Fragment uit ‘Paddenkoppenland’ van Luc De Vos, 2014
 

De kerk van Malem werd halverwege de jaren ‘50 gebouwd in het midden van de sociale woonwijk Malem. De kerk en het aangrenzende schooltje waren het hart van het katholiek verenigingsleven op Malem. Het is voor Circusplaneet een uitdaging om op een respectvolle manier om te gaan met de historiek van dit gebouw. In het gebouw zijn mensen gedoopt, getrouwd en begraven. Het verenigingsleven dat vroeger gehuisvest was in en rond de kerk is onlosmakelijk verbonden met de identiteit van veel mensen die op Malem wonen of gewoond hebben.

 

De herbestemming van de kerk is een complexe zoektocht. Hoe kunnen we de herinnering van de vroegere gebruikers van de kerk bewaren? Hoe kunnen we het gebouw transformeren zonder de architectuur ingrijpend te veranderen? Hoe maak  je van het pand een gebouw dat voldoet aan hedendaagse isolatie en ventilatienormen, zonder glasramen en ander waardevol schrijnwerk op de container te gooien? Wat kan een kerktoren zijn als de klokken niet meer luiden?

 

Onze architecten kozen voor een ontwerp dat het gebouw in zijn monumentale waarde respecteert en dat tegelijk een blik werpt op de toekomst. De tijdelijkheid van onze aanwezigheid is een uitgangspunt. Er zal immers waarschijnlijk ook een dag komen waarop wij het gebouw weer doorgeven aan anderen. Nieuwe ramen, een opening in de gevel en een glazen inkomdeur moeten het gebouw een transparant karakter geven en mensen uitnodigen om binnen te stappen. Deze ingrepen symboliseren ons engagement om net als onze katholieke voorgangers mensen te verbinden met een uniek maatschappelijk project.


In een participatief cultuur- en erfgoed traject dat parallel zal lopen met de verbouwing van de kerk willen we deze ambitie vertalen in een concreet proces en een concreet product. Mensen die zin hebben om hieraan mee te werken kunnen mailen naar matthias@circusplaneet.be

Voor de liefhebber van het Gentse patrimonium kan u hier een analyse en waardebepaling van de Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede terugvinden. Deze is gebaseerd op de METHODOLOGIE THOMAS COOMANS "Kerken in neostijlen in Vlaanderen. Ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor bescherming en de monumentenzorg van het negentiende-eeuwse kerkelijk architecturaal patrimonium in Vlaanderen, 2003."