DE CIRCUSKERK

Circusplaneet kocht op 6 februari 2015 de kerk van de sociale woonwijk Malem in Gent. Met die aankoop wil de circusorganisatie een nieuw hoofdstuk breien aan de rijke Gentse circusgeschiedenis. Circusplaneet wil met de steun van de Vlaamse Gemeenschap (Fonds voor Culturele Investeringen) en met de steun van de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) de plek omtoveren tot een ‘community circus’: een plek waar mensen samenwerken met circus als drijfveer, een plek die aanzet tot dialoog en ontmoeting in de buurt, een plek waar jong circusgeweld kan trainen en creëren, een plek waar kinderen en jongeren op een niet-formele manier leren. 

 

Om deze renovatie tot een goed einde te brengen, werkt Circusplaneet samen met architectenbureau Plano. Zij hebben onze noden omgezet in een haalbaar ontwerp dat deze dromen realiseert. De belangrijkste ingrepen zijn de realisatie van een foyer met open deuren voor de buurt en de inrichting van een circuszaal met de nodige faciliteiten. Er gebeuren ook een paar noodzakelijke ingrepen om de oude kerk te transformeren in een hedendaags semi-publiek gebouw.

 

Zo kan de droom van Circusplaneet verder groeien, onder de kerktoren, maar ook ver daarvandaan.

Ons project steunt op drie belangrijke pijlers

 

 1. Talentontwikkeling
  Circusplaneet investeert in talentontwikkeling. We willen mensen kansen bieden om zich te ontplooien en hun circusdromen waar te maken. We geloven dat iedereen een talent heeft en met die talenten gaan we aan de slag. Met circus als methodiek ontwikkelen de kinderen en jongeren een aantal sleutelcompetenties in het leven: samenwerken, creativiteit, ondernemingszin en culturele dialoog
   

 2. Diversiteit
  Voor Circusplaneet telt iedereen mee, ook mensen met minder kansen. Onze kerk is gelegen in het midden van de sociale woonwijk Malem in de Brugse Poort. Het betrekken van de kinderen en hun ouders uit de buurt is voor ons een must. De circuskerk moet ook voor deze kinderen en jongeren een thuis worden. Op dezelfde manier doen we inspanningen voor kinderen en jongeren met een beperking. We hebben een wekelijkse ‘circusles zonder beperkingen’ Waar we circustechnieken op hun maat aanbieden. We zetten ook in op inclusie bij de andere lessen en activiteiten. Bij de renovatie van de kerk voorzien we verschillende ingrepen in het kader van integrale toegankelijkheid zoals een hellend vlak en een personenlift.
   

 3. ​Community
  Circusplaneet zet hard in op gemeenschapsvorming. Met onze kunstvorm als uitgangspunt creëren we dialoog en samenwerking. In onze kerk willen we een buurtfoyer inrichten waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten: ouders naaien aan kostuums, via sociale tewerkstelling baten we een bar uit, de ruimte is beschikbaar voor buurtbewoners, … Met onze circuskerk maken we het verschil, heel lokaal en tegelijk ultraglobaal.